Laatst bijgewerkt op 19-9-2023

Privacy en veiligheid

Uw persoonlijke gegevens. U laat ze bij ons achter, want dat moet nu eenmaal als je iets wilt kopen op internet. Maar we kunnen ons voorstellen dat u graag wilt weten waarom wij om uw persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Dat vertellen we u hier graag. Hebt u na het lezen hiervan nog vragen of opmerkingen, laat het ons dan weten via de mail: info@grenspostadres.nl. In bijlage 1 bij deze privacyverklaring, welke u hieronder aantreft, hebben wij voor de zekerheid op een overzichtelijke manier opgeschreven welke privacygevoelige gegevens wij van u vragen en ook waarom wij deze van u vragen.

Heel veilig

Alle gegevens die u bij ons achterlaat stoppen wij heel veilig achter slot en grendel met de modernste technieken. Wie niks met uw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Indien wij gebruik maken of gaan maken van de diensten van derden om onze dienstverlening te verbeteren, zorgen wij altijd dat wij met die derde partij afspraken maken waarbij die derde partij zichzelf verplicht om minimaal dezelfde privacy voorschriften te hanteren als welke voorschriften wij zelf hanteren. Dit geldt met name als die derde partij voor de verwerking van hun dienst uw gegevens van u nodig heeft om het gewenste resultaat te bereiken. Hier zien wij strak op toe en daar kunt u van op aan.

Uw pasje sturen

Voor het sturen van het Postadres-pasje hebben we uw naam, e-mailadres en adres nodig. Uw geboortedatum hebben we daarvoor niet nodig, maar willen we graag weten om erachter te komen hoe oud onze deelnemers gemiddeld zijn en of dat verandert. Ook vragen we of u aangesproken wilt worden met meneer of mevrouw.

Het adresbewijs (of vestigingsbewijs voor een onderneming) hebben we nodig om zeker te weten dat u woont op het adres dat u heeft opgegeven. Helaas hebben we soms te maken met mensen die met valse naam- en/of adresgegevens proberen goederen te bestellen zonder te betalen.

Het Btw-identificatienummer vragen wij in specifieke gevallen. Dit nummer is onder andere van belang als u ondernemer bent voor de Btw en zakelijke post voor uw onderneming ontvangt. Wij kunnen u daarmee voorzien van een factuur die aan de specifieke eisen voldoet.

Uw account

In uw account voor Grenspostadres.nl slaan we de volgende informatie op: uw naam, adres, e-mailadres, een gebruikersnaam, uw geboortedatum, dhr./mevr. en het gekozen Afhaalpunt.

Klantenservice

Als u ons mailt bewaren we de inhoud van uw mail en ons antwoord; handig om later nog eens op terug te kunnen komen.

Aanpassing website

We maken gebruik van een andere partij voor het beheer van uw gegevens en de websitebestanden. Soms maken we gebruik van een andere partij voor het uitvoeren van onderhoud of aanpassing van onze website. Deze partijen kunnen dan uw account-gegevens inzien. Wij zorgen ervoor dat deze partijen zich houden aan onze privacy voorschriften.

Nieuwsbrief

U kunt uzelf aanmelden voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. Wilt u geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, meldt u zich dan onderaan de nieuwsbrief af of hier: info@grenspostadres.nl. Bij het aanmelden verstrekt u alleen een naam naar keuze en uw e-mailadres, na afmelding bewaren we deze gegevens niet. Bij de aanmelding worden uw gegevens ook verstrekt aan MailChimp, een grote verwerker van nieuwsbrieven.

Afhaalpunten

Van Afhaalpunten worden de volgende gegevens vastgelegd: Naam, adres, e-mailadres, contactpersoon en openingstijden. Na beëindiging van de samenwerking worden deze gegevens vernietigd.

Fraude

Op fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet, geven wij klantgegevens aan de overheid. Wanneer een incassobureau of deurwaarder ons benadert om met u in contact te komen, sturen we dit verzoek aan u door en vragen u binnen veertien dagen contact op te nemen met de schuldeiser. Wanneer na deze veertien dagen de schuldeiser aangeeft dat er geen contact opgenomen is, geven wij uw bij ons bekende adres door. Dat doen we voor onszelf en onze Afhaalpunten om niet aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor niet betaalde rekeningen en om onze Postadressen niet op de zwarte lijst van leveranciers te krijgen, waar weer andere deelnemers last van hebben. We beroepen ons daarbij op het gerechtvaardigd belang dat we in een dergelijk geval hebben.

Wat doen we verder met uw gegevens?

Uw gegevens blijven bij ons gedurende uw deelnemerschap en worden behalve in gevallen zoals hierboven onder fraude wordt vermeld, nooit aan anderen doorgegeven met uitzondering van partijen waar wij een overeenkomst mee hebben gesloten om uw privacy te kunnen blijven waarborgen zoals wij in deze privacyverklaring aan u beloven. Verder kent ook het Afhaalpunt uw adres en e-mailadres niet. Als uw deelnemerschap wordt beëindigd wordt uw opgestuurde adres- of vestigingsbewijs vernietigd. Uw andere gegevens worden uit onze database (klantenbestand) verwijderd, maar worden nog wel een jaar op een veilige plek bewaard.

Klachten

Wanneer u vindt dat we niet nakomen wat we hierboven geschreven hebben of wanneer u vindt dat we ondanks bovenstaande niet voldoen aan een goede bescherming van uw privacy, kunt u bij ons een klacht indienen. Wij behandelen deze klacht zorgvuldig en proberen binnen 14 dagen na het indienen van uw klacht met een oplossing te komen. En als dat binnen die termijn echt niet mogelijk blijkt, zullen wij u berichten hoe lang wij nog nodig denken te hebben. Ongeacht hetgeen wij voor u doen als u een klacht bij ons indient, behoudt u te allen tijde het recht om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Kloppen uw gegevens niet of hebt u andere vragen?

Klopt er iets niet of wilt u uw gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op met onze klantenservice: info@grenspostadres.nl

Cookie erbij?

Om ervoor te zorgen dat de Grenspostadres-website goed werkt maken we gebruik van cookies.

Meer informatie over cookies vindt u hieronder.

Cookieverklaring

Omdat wij uw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek(en) aan onze website willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hieronder proberen wij u zoveel mogelijk informatie te verschaffen over het gebruik van deze techniek.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Grenspostadres.nl, Prins Hendrikstraat 2B, 7571 BP te Oldenzaal (NL) is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in deze cookieverklaring.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u onze website gebruikt.

Veilig

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing-acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk uw e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Overzicht van cookies die gebruikt kunnen worden

First party cookies

Dit zijn cookies die direct door de bezochte website geplaatst worden.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van een website.

Website settings

Deze cookies slaan bepaalde gebruikersvoorkeuren op om een website gebruiksvriendelijker te maken. Denk bijvoorbeeld aan het opslaan/herinneren van inloggegevens, taalvoorkeur, welke pagina’s al zijn bekeken, voorkeur in weergave van de website etc.

Third party cookies

Bij een third party cookie gaat het om andere partijen, die vaak niet meteen voor u herkenbaar zijn, die uw gegevens bewaren en (soms ook commercieel) gebruiken.

Analytics cookies

Deze cookies worden door Google geplaatst die mogelijkheden aanbieden voor het analyseren van het gebruik van een website.

Deze cookies gebruiken we

Onderstaande cookies worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Deze cookies zijn alle van het soort waarvoor volgens de Cookiewetgeving geen toestemming aan u gevraagd moet worden omdat ze geen of heel beperkt privacygevoelige informatie verzamelen.

First party cookies

_cfduid: Wordt gebruikt om beperkingen in beveiliging gebaseerd op het IP-adres van de bezoeker te overrulen en daarmee de beveiliging op openbare netwerken te verbeteren. Verloopt: na 1 jaar.

wfwaf-authcookie-(hash): Wordt gebruikt door de Wordfence-firewall van ons systeem om, voordat de pagina wordt geladen, vast te stellen of u een Afhaalpunt of een deelnemer bent. Verloopt: na 4 uur.

Website-settings

popupally-cookie1: Wordt gebruikt om te regelen dat u niet vaker dan één keer per maand bij het verlaten van de website een pop-up scherm te zien krijgt waarin u wordt aangeboden u te abonneren op onze nieuwsbrief. Verloopt: na 31 dagen.

bp-activity-oldest page: Wordt geplaatst om te onthouden waar een gebruiker “gebleven” is bij een niet door ons gebruikt onderdeel van de website-software. Verloopt: bij einde bezoek website.

Analytics cookies

Wij passen deze cookies toe, maar hebben maximale privacy voor u ingesteld door het volgende te doen:

 1. Het “amendement gegevensbewerking” is met Google afgesloten
 2. Het zenden van uw IP-adres naar Google is geblokkeerd er wordt SSL-beveiliging toegepast (slotje).
 3. Het delen van gegevens met Google is geblokkeerd.

Dit zijn de volgende cookies:

_ga: Wordt gebruikt om gebruikers van elkaar te onderscheiden. Verloopt: na 14 maanden.

_gat: Wordt gebruikt om het aantal verzoeken aan de server te beperken. Verloopt: na 10 minuten.

Deze cookies zijn voor ons erg handig om te analyseren hoe u onze website gebruikt, hoeveel bezoekers er langskomen, welke pagina’s zijn bekeken, vanaf welke website bezoekers een link van onze website aanklikken. Met deze informatie kunnen we beter inspelen op de wensen en behoeften die er zijn bij onze bezoekers.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Cookies verwijderen

Cookies verwijderen in Microsoft Edge

Klik op het Menu icoon (icoon met 3 lijntjes) rechts bovenin. Klik op het icoontje van het klokje, dit is het tabblad ‘Geschiedenis’. Klik op ‘Alle geschiedenis’ wissen. Nu kunt u aangeven wat u precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies en opgeslagen websitegegevens’ aan en klik op ‘Wissen’. Onderaan kunt u aangeven of u deze gegevens altijd wilt wissen bij het afsluiten van Microsoft Edge.

Cookies verwijderen in Chrome

Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Klik op ‘Instellingen’ > ‘Geschiedenis’ > ‘Browsegegevens’ wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. U kunt ook aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier ‘Alles’.

Cookies verwijderen in Firefox

Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Ga naar ‘Opties’ > ‘Privacy’. Klik op ‘Uw recente geschiedenis wissen’. Onder ‘Details’ kunt u aangeven wat u precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies’ aan. U kunt ook aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier op ‘Alles’.

Cookies verwijderen in Safari

Klik linksboven in de menubalk op ‘Safari’ > ‘Voorkeuren’. Kies boven in het venster het tabblad ‘Privacy’. Klik vervolgens op ‘Verwijder alle Websitegegevens’.

Cookies verwijderen in Internet Explorer

Klik op het icoontje van een tandwieltje rechts bovenin. Ga naar het menu ‘Beveiliging’ > ‘Verwijder browsegeschiedenis’. Nu kunt u aangeven wat u precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies en websitedata’ aan. Klik onderaan het venster op ‘Verwijderen’.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid of wanneer u een niet hierboven genoemde cookie aantreft, verzoeken we u vriendelijk contact met ons op te nemen:

info@grenspostadres.nl


Bijlage 1

Overzicht van de Privacygevoelige gegevens die wij van u vragen en waarom wij deze van u vragen

1A. De volgende gegevens vragen wij van u:

 • E-mailadres;
 • Initialen;
 • Tussenvoegsel(s);
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Aanhef (dhr./mevr.);
 • Btw-identificatienummer;
 • Adresbewijs.

1B. De volgende afgeleide gegevens beheren wij voor u:

 • Lidmaatschapsnummer;
 • Gebruikersnaam;
 • Gekozen afhaalpunt;
 • Nieuwsbrief ontvangen (ja/nee).

2A. Deze gegevens hebben wij nodig om uw Grenspostadres.nl pas te kunnen samenstellen:

 • Uit 1A:
  • E-mailadres;
  • Initialen;
  • Tussenvoegsel(s);
  • Achternaam;
 • Uit 1B:
  • Lidmaatschapsnummer;
  • Gekozen afhaalpunt.

2B. Deze gegevens hebben wij nodig om op een correcte wijze met u te kunnen corresponderen.

 • Uit 1A:
  • E-mailadres;
  • Initialen;
  • Tussenvoegsel(s);
  • Achternaam;
  • Aanhef (dhr./mevr.).

2C. Deze gegevens gebruiken wij om uw adres op de juiste wijze te kunnen vaststellen.

 • Uit 1A:
  • Adresbewijs.

2D. Deze gegevens gebruiken wij om u te voorzien van correcte Btw-factuur.

 • Uit 1A:
  • E-mailadres;
  • Initialen;
  • Tussenvoegsel(s);
  • Achternaam;
  • Aanhef (dhr./mevr.);
  • Btw-identificatienummer.

2E. Deze gegevens gebruiken wij om u onze nieuwsbrief toe te sturen.

 • Uit 1A:
  • E-mailadres;
  • Initialen;
  • Tussenvoegsel(s);
  • Achternaam;
  • Aanhef (dhr./mevr.);
 • Uit 1B:
  • Lidmaatschapsnummer;
  • Nieuwsbrief ontvangen (ja/nee).

2F. Deze gegevens gebruiken wij om eigen analyses te kunnen maken.

 1. Leeftijdsanalyse:
  • Uit 1A:
   • Geboortedatum;

Maak een einde aan postproblemen en
ontdek de oplossingen van Grenspostadres.nl

Aanvragen