Disclaimer

Disclaimer voor Grenspostadres.nl:

Grenspostadres.nl streeft ernaar om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken aan onze gebruikers. We doen ons best om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie betrouwbaar en up-to-date is. Echter, we kunnen geen absolute garantie bieden met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie op onze website of in onze communicatie.

De informatie op Grenspostadres.nl is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden beschouwd als juridisch, financieel, professioneel of ander advies. Gebruikers dienen altijd onafhankelijk advies in te winnen en hun eigen onderzoek te doen voordat ze beslissingen nemen op basis van de verstrekte informatie.

Grenspostadres.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van onze website, diensten of informatie. Dit omvat directe, indirecte, incidentele, gevolg-, speciale of strafrechtelijke schade, ongeacht of deze schade voorzienbaar was of niet.

We behouden ons het recht voor om de inhoud van onze website op elk moment te wijzigen, te corrigeren of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving. Grenspostadres.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar we mogelijk links aanbieden.

Door het gebruik van Grenspostadres.nl gaat u akkoord met deze disclaimer. Als u het niet eens bent met de voorwaarden van deze disclaimer, raden we u aan onze website niet te gebruiken.

Maak een einde aan postproblemen en
ontdek de oplossingen van Grenspostadres.nl

Aanvragen